Ważne informacje o pracy psychoterapeuty

 

Psychoterapia określana jest najczęściej jako metoda leczenia, w której podejmowane są środki psychologiczne w taki sposób, aby móc właściwie oddziaływać na osoby chore i cierpiące z powodu zaburzeń przeżywania i funkcjonowania uwarunkowanych psychospołecznie.

Jak wygląda praca psychoterapeuty z pacjentem ?

psychoterapeuta w poznaniuPsychoterapia polega na takim ukierunkowaniu pacjenta, aby po zakończonej terapii radził sobie sam w różnych sytuacjach życiowych, a podejmowanemu działaniu będzie towarzyszyło konstruktywne podejście do danych aktywności życiowych. W relacji z psychoterapeutą pacjent ponownie konfrontuje się ze swoim lękiem oraz odkrywa trudne emocje, takie jak : złość, smutek, poczucie winy, wstyd. Nie ma możliwości, aby ominąć te silne przeżycia w relacji terapeutycznej, ponieważ to one właśnie stanowią materiał do pracy w celu poprawy jakości życia. Każdy psychoterapeuta w Poznaniu, jak też w innym mieście, powinien stosować się do zasad Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Wśród tych zasad wyróżnia się m.in. : odpowiedzialność, profesjonalne kompetencje psychoterapeuty, normy moralne i prawne, tajemnicę leczenia. Dla dobra pacjenta i prowadzonej terapii zasady te powinny być bezwzględnie przestrzegane. Poszczególne szkoły psychoterapeutyczne różnią się miedzy sobą sposobem prowadzenia terapii, można jednak wskazać na pewne uniwersalne reguły, a mianowicie : bezpieczeństwo relacji (dotrzymanie tajemnicy zawodowej, dbałość o minimalizację cierpienia pacjenta), realizowanie dobra pacjenta, respektowanie autonomii i godności pacjenta.

Celem psychoterapii jest redukcja zaburzeń psychicznych, które utrudniają funkcjonowanie pacjenta na co dzień, i uruchomienie takich mechanizmów, aby przywrócić optymalny poziom funkcjonowania i możliwość adaptacji społecznej.