Dlaczego należy izolować fundamenty?

Każdy, kto myśli o budowie domu prędzej czy później dociera do etapu zastanawiania się nad właściwą jego izolacją – w części „naziemnej” domu jest to przede wszystkim izolacja termiczna, jednakże należy zastanowić się też nad wyborem metody zaizolowania fundamentów właśnie stawianego budynku.

Co należy wiedzieć o izolowaniu fundamentów?

izolacje fundamentówJest to bardzo istotna kwestia, ponieważ w przypadku zaniedbania w tej materii czy zastosowania nieodpowiednich materiałów izolacyjnych, jakiekolwiek poprawki będą trudne i czasochłonne. Zastanawiając się nad metodą izolacji należy wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak położenie działki, bliskość zbiorników wodnych, poziom wód gruntowych oraz przepuszczalność ziemi. Na suchym terenie, na wzniesieniu, gdzie dom nie będzie narażony na stałe czy okresowe podnoszenie poziomu wód gruntowych, wystarczy lekka izolacja, na przykład przy użyciu odpowiedniej folii. Należy zadbać też o izolację poziomą, która uchroni przed podciąganiem kapilarnym. Na bardziej podmokłym terenie, gdzie fundamenty i piwnica narażone są na wysoki poziom wód gruntowych (stały bądź sezonowy), konieczne jest zastosowanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej, zarówno w pionie, jak i w poziomie. Tylko taka izolacje fundamentów pozwoli na maksymalne uchronienie budynku przed szkodliwym wpływem wilgoci. Należy się upewnić, że izolacja jest szczelna, przez najmniejszych przerw czy uszkodzeń. Nawet niewielkie szczeliny dają stopniowo dostęp wilgoci, która powoduje korozję fundamentów.

Uszkodzone fundamenty to prosta droga do uszkodzenia budynku, pogorszenia się izolacji termicznej, wzrostu poziomu wilgoci w pomieszczeniach… Walka z tym jest trudna, czasochłonna i kosztowna, dlatego też lepiej zapobiegać niż leczyć. Dobra izolacja fundamentów z całą pewnością się nam zwróci.