Beaphar blog

Atestowane szafy na broń

Atestowane szafy na broń

Broń osobistą można przechowywać w domu w zasadzie każdy sposób, i nie ma do tego żadnych odgórnych wymagań. Inaczej jednak było w przypadku, gdy wspólnie z kolegami otwieraliśmy profesjonalną strzelnicę w naszym mieście, która wymagała użycia wyposażenia spełniającego normy ustawowe. Bezpieczne szafy do przechowywania broni Nasza strzelnica była bodaj najnowocześniejszą na okolicę, bo postaraliśmy sięWięcej oAtestowane szafy na broń[…]